INFORMÁCIA

V Košiciach 31.10.2013

 

Vážená pani, vážený pán

 

 

dovoľte nám informovať Vás o podstatnej zmene, ktorá nastala dňom 31.10.2013.

Spoločnosť NORSAM s.r.o. sa nedohodla s importérom vozidiel značky NISSAN, spoločnosťou NISSAN Sales Central & Eastern Europe, na ďalšom pokračovaní spolupráce pri zabezpečovaní predaja a servisu vozidiel v košickom regióne. Napriek pretrvávajúcim rokovaniam o autorizácii servisnej činnosti pre našu spoločnosť nie je možné z našej strany od 01.11.2013 pre Vaše vozidlo zabezpečiť opravu v záručnej dobe.

 

V prípade, že  nastane potreba opraviť Vaše vozidlo v záruke, obráťte sa prosím na najbližší servis NISSAN a to:

 

EUROLANDS spol. s r.o.                                           AUTOVES

Prevádzka Prešov                                                        Duklianska 55

Petrovanská 42                                                            Spišská Nová Ves

Prešov

Tel. 051/7710314                                                         Tel.: 053/4414140

 

Naša spoločnosť však naďalej disponuje vyškoleným personálom, špeciálnym dielenským vybavením a originálnymi náhradnými dielmi, preto aj napriek novovzniknutej situácii sme pripravení zabezpečiť pre Vaše vozidlo NISSAN vykonanie pravidelnej servisnej údržby, mechanické opravy a opravy karosérie a laku v súlade s platnými štandardmi a postupmi výrobcu vozidiel. Pri takto vykonaných opravách nestrácate nárok na uplatnenie záruky v zmysle záručných podmienok výrobcu vozidla.

 

S úctou

 

 

MVDr. Ján Švec

konateľ spoločnosti

2011 (c) NORSAM Slovensko

webdesign © bart.sk